; Рада забажала додаткових гарантій збереження лісів — Info News ІнфоНьюз

Рада забажала додаткових гарантій збереження лісів

Верховна Рада повернула Комітету з екологічної політикі та природокористування законопроєкт №2173 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів.

За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, проектом Закону пропонується внести зміни та доповнення до відповідних положень Земельного кодексу України та Лісового кодексу України.

Перш за все, проектом регламентовано, що зміна цільового призначення, в тому числі земельних ділянок, зайнятих лісами, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюватиметься за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Також з метою збереження загальної площі лісів передбачається, що при зміні їх цільового призначення повноважні органи одночасно прийматимуть рішення про надання лісогосподарським підприємствам рівноцінних площ для заліснення. Фінансування такого заліснення здійснюватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Законопроектом передбачається, що зазначена зміна цільового призначення ділянок провадитиметься переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями (незалежно від того, з якою метою вони використовуватимуться), за умови збереження на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходиться відповідна земельна лісова ділянка, оптимальної лісистості, та за результатами оцінки впливу на довкілля, яка проводитиметься у випадках, визначених законом.

При цьому, пропонується встановити, що вищевказані обмеження не будуть поширюватися на випадки зміни цільового призначення земельних лісових ділянок для таких суспільних потреб:

— забезпечення національної безпеки і оборони;
— будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;
— розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
— розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин;
— будівництво захисних гідротехнічних споруд;
— будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
— створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
— розташування об’єктів природно-заповідного фонду.

Разом з тим, в положеннях проекту уточнюється, що рішення про вирубування дерев і чагарників на ділянках, цільове призначення яких змінювалося одночасно із наданням лісогосподарським підприємствам рівноцінних площ із земель запасу для залісення, приймається лише за умови здійснення ними відповідного залісення.

Крім того, пропонується виокремити кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, із спільного з сільськогосподарськими коштами рахунку, та спрямувати їх виключно на потреби лісів.

На забезпечення ефективності запропонованих змін  проектом передбачається зобов’язання Кабінету Міністрів України переглянути порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в частині його відповідності сучасним умовам ведення лісового господарства та співмірності розмірів відшкодувань таких втрат реальним потребам.

Головний редактор Марина Жуковіна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *