Процедури ОВД можуть затягнутися до трьох років

Експерти Європейській бізнес-асоціації внесли свої зауваження та пропозиції Ухвалення законопроєктів № 5766 і 5766-1 в поточних редакціях може призвести до затягування процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД) до трьох років.

Про це та низку інших ризиків у поточних редакціях законопроєктів про внесення змін до Закону України №2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно вдосконалення процедури ОВД розповіли в Європейській бізнес-асоціації (EBA).

Обидва проєкти законів Комітет із питань екологічної політики та природокористування має розглянули в середу, 6 жовтня. За словами експертів EBA, законопроєкти містять низку позитивних новацій. Наприклад, здійснення обміну документами й інформацією тільки в електронній формі, збільшені строки оприлюднення підприємствами повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, скорочення строків для отримання висновку з ОВД з 25 до 10 робочих днів тощо.

Водночас фахівці звернули увагу на деякі неоднозначні положення проєктів, які потребують доопрацювання:

1) Для переходу на електронний документообіг необхідно буде внести зміни до підзаконних нормативних актів, які нині передбачають паперовий обмін інформацією. Тож експерти асоціації запропонували передбачити певний перехідний період для відмови від подачі документів на паперових носіях і переходу на електронний документообіг.

2) Пропозиція щодо попереднього аналізу звіту з ОВД протягом 15 днів, у результаті чого визначається необхідність або відсутність необхідності надання підприємством додаткової інформації до звіту з ОВД, видається неоднозначно. Фактично пропонується запровадити додатковий етап у процедурі ОВД.

По-перше, чинним законодавством про ОВД вже встановлено вичерпний перелік інформації, яка має міститись у звіті з ОВД. По-друге, це суперечить принципам Директиви 2011/92/ЄС про ОВД, де запит компетентного органу на надання додаткової інформації є опціональним. По-третє, це може створювати умови для зловживань під час ухвалення рішень із боку уповноважених органів і затягування процедури ОВД від 30 робочих днів і до трьох років.

Наприклад, під час визначення необхідності для підприємства здійснити додатково ОВД та оцінити вегетаційний період рослин на території, на якій буде здійснюватися планована діяльність, що можливо зробити тільки в певний період часу, міграцію тварин, зокрема птахів тощо. Отже, збільшення терміну дослідження на певний компонент довкілля може пригальмувати або повністю зупинити інвестиційні проєкти бізнесу. Тому в асоціації запропонували виключити це положення, а натомість закріпити можливість підприємству надавати додаткову інформацію не пізніше ніж за 5 робочих днів до завершення громадського обговорення.

3) Суб’єктивними та неоднозначними, на думку фахівців, є також пропозиції щодо встановлення підстав для відмови у видачі висновку з ОВД, які чітко не визначені в чинному законодавстві. Зокрема, через порушення вимог щодо опублікування, розміщення або оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД; наявність встановлених законами заборон чи обмежень, які унеможливлюють провадження планованої діяльності, тощо.

До того ж негативне значення на бізнес може мати наявність обґрунтованих підстав вважати, що планована діяльність матиме негативний вплив на території Смарагдової мережі. Водночас у проєкті закону № 5766-1 додатково вводиться термін «здійснення діяльності з мотивів суспільної необхідності». Відповідні положення містяться в інших профільних законопроєктах, що регулюють управління територіями Смарагдової мережі – №4461-д та №4461-1. Асоціація послідовно виступає за комплексний підхід до врегулювання питання управління територіями Смарагдової мережі в Україні та вважає включення цих положень до законопроєктів № 5766 та № 5766-1 передчасним.

Окрім того, експерти асоціації наголосили, що деякі зміни, які значно б спростили здійснення ОВД для бізнесу в законодавчих ініціативах не представлені. Йдеться про: – механізм доопрацювання пакету документів з ОВД із можливістю повторної подачі без необхідності проходження усієї процедури заново; – процедура узгодження між підприємствами та дозвільними органами вимог до післяпроєктного моніторингу в частині його коригування; – звільнення від оцінки впливу на навколишнє середовище (надалі – ОВНС) у випадку проведення ОВД при розробці проєктної документації. «Ухвалення законопроєктів № 5766 і № 5766-1 у поточних редакціях, на жаль, не сприятиме удосконаленню процедури ОВД. Навпаки, це може створити низку перешкод в отриманні висновку з ОВД, зумовити потенційну можливість для зловживань із боку уповноважених органів, збільшити строк проходження ОВД, що, відповідно, може призвести до значних збитків для бізнесу та зменшення інвестицій», – наголосили в EBA. З огляду на це, вважають в асоціації, законопроєкти потрібно доопрацювати з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.

Головний редактор Марина Жуковіна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *